TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

- Đưa TITOPAINT trở thành thương hiệu hàng đầu Việt Nam

- Phủ kín thị trường trong nước và hướng tới là toàn bộ thị trường Đông Nam Á

SỨ MỆNH

- Mang đến cho khách hàng sản phẩm với: Chất lượng tốt nhất - Giá thành tốt nhất  - Dịch vụ tốt nhất và không ngừng cải tiến sản phẩm.

- Mang đến cho Cán Bộ Công Nhân Viên: Niềm tin, sự gắn kết, môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo cơ hội công bằng cùng phát triển.

- Mang đến cho xã hội: những lợi ích tích cực từ các hoạt động vì cộng đồng của doanh nghiệp.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Lợi ích: Luôn đặt quyền lợi và lợi ích của đối tác, người tiêu dùng cao hơn lợi ích của TITOPAINT

- Tôn trọng: Tôn trọng lắng nghe ý kiến của khách hàng, nhân viên và đối tác

- Cải tiến: Đáp lại sự kỳ vọng của khách hàng bằng sự cải tiến liên tục.

- Hài lòng: Sự hài lòng của khách hàng là thành công lớn nhất của TITOPAINT

- Con người: Xây dựng môi trường làm việc mở - tạo văn hóa doanh nghiệp.

tn1000

SINCE

2004
tn900
tn800
tn700
tn500
tn400
tn300