NINO.CT FLEX
CHỐNG THẤM XI MĂNG ĐA NĂNG CHO VÁCH TƯỜNG

Là loại chất chống thấm gốc Polyme, dùng để chống thấm các công trình công nghiệp và dân dụng, hạng mục: VÁCH TƯỜNG ĐỨNG .Sản phẩm phù hợp quy chuẩn VIỆT NAM QCVN 16:2014/BXD.

Đọc tiếp
NINO.CT - CHỐNG THẤM CEMENT Chống thấm xi măng đa năng
NINO.CT 11A - CHỐNG THẤM CEMENT Chống thấm xi măng đa năng

NINO.CT 11A
CHỐNG THẤM XI MĂNG ĐA NĂNG CHO SÀN BÊ TÔNG

Là loại chất chống thấm gốc Polyme, dùng để chống thấm các công trình công nghiệp và dân dụng, các hạng mục như: SÊNÔ, HỒ BƠI, NHÀ VỆ SINH, BÊ TÔNG SÂN THƯỢNG.Sản phẩm phù hợp quy chuẩn VIỆT NAM QCVN 16:2014/BXD.

Đọc tiếp