SANTIO Bột trét tường kinh tế

Dùng để mastic, bả bề mặt tường tô còn thô ráp làm cho bề mặt tường láng mịn trước khi sơn. Tạo cho công trình mang tính hiện đại, thẩm mỹ cao. Sản phẩm phù hợp quy chuẩn VIỆT NAM QCVN 16:2014/BXD.

Đọc tiếp
SANTIO Bột trét tường kinh tế
NINOSHIELD Bột trét tường cao cấp

NINOSHIELD Bột trét tường cao cấp

Dùng để mastic, bả bề mặt tường tô còn thô ráp làm cho bề mặt tường láng mịn trước khi sơn. Tạo cho công trình mang tính hiện đại, thẩm mỹ cao. Sản phẩm phù hợp quy chuẩn VIỆT NAM QCVN 16:2014/BXD.

Đọc tiếp