THÔNG BÁO : Thay đổi Logo và nhận diện thương hiệu

Kính gửi: Quý Khách hàng, Quý đối tác. Kể từ ngày 15/6/2015 Công Ty TNHH Sơn SANQ SOLITE chính thức chọn Logo mới và Thương Hiệu Tito Paint làm đại diện hình ảnh thương mại. Tất cả bao bì sản phẩm , bảng quảng cáo, tờ rơi, ấn phẩm liên quan sẽ mang hình logo mới và tên thượng hiệu chính thức Tito Paint. Trong thời gian thay đổi đại diện nhãn hiệu cũ (Solite Paint) sẽ được thay thế dần và không ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. Vui lòng xem Logo và nhãn hiệu đại diện mới.