29/12/2019 Lễ khánh thành nhà máy sơn Tito & chặng đường 15 năm