Công bố hợp qui Sở Xây Dựng Tp. HCM

Công Ty TNHH Sơn SANQ SOLITE trân trọng thông báo đến Quý Ban Ngành, Quý cơ quan liên quan, Quý đối tác v/v Công bố hợp qui chuẩn QCVN: 16: 2014/BXD do cơ quan Quatest3 cấp chứng nhận. (xem bản công bố sau)