NINOGUARD được chế tạo đặc biệt để đáp ứng yêu cầu khắt khe của các nhà thầu xây dựng và thầu sơn; có nghĩa là sơn phải đáp ứng tính hiệu quả kinh tế, đồng thời phải có đày đủ những yếu tố cốt lõi cho dòng sơn ngoài trời như: DỄ THI CÔNG - SƠN ĐƯỢC NHIỀU MÉT TƯỜNG - KHÁNG ĐƯỢC NƯỚC - BỀN MÀU - CHỐNG ĐƯỢC RÊU MỐC... NINOGUARD đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn công nghiệp Việt Nam và Công Nghiệp Nhật Bản ngành VLXD và trang trí.

ninoguard.jpg
Copyright 2012 © Titopaint. Thiết kế và phát triển bởi GSS
tito paint , sơn , son , sơn ngoại thất , son ngoai that , Bột trét tường , bot tret tuong , son noi that , sơn nội thất , son nuoc , sơn nước ,